Scalda en Atlas Professionals tekenen intentieovereenkomst

De wind sector groeit in de nabije toekomst exponentieel, wat directe gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Opleidingsinstituut Scalda en Atlas Professionals hebben de handen ineen geslagen als het gaat om het delen van human capital kennis en ervaringen binnen de wind industrie. 

Verschuiving naar wind

We spraken met John Leeman, Programma Manager Wind bij Scalda, over deze toename van professionals in de windindustrie. John heeft het initiatief genomen tot het creëren en bedenken van windopleidingen die op dit moment ontwikkeld worden voor MBO studenten in Zeeland. “Met de bouw van de windparken Borssele 1 tot en met 4 en het onshore wind park Krammer hier in Zeeland, maakt dat er een verschuiving zichtbaar is naar wind op land en zee. Willen we aan deze vraag kunnen voldoen, dan dienen we als onderwijsinstituut hier op in te spelen”, zegt John.

Met ruim 8.000 leerlingen en 700 medewerkers is Scalda een van de grootste instellingen voor het beroepsonderwijs in Zeeland. Scalda verzorgt vanuit dertien sectorgerichte vakcolleges middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en heeft vestigingen in Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. 

Human Capital in wind

Momenteel zijn er in Nederland naar schatting zo’n 4.000 mensen werkzaam in de wind sector. In de periode tot 2023 zal de werkgelegenheid naar verwachting groeien naar ruim 12.000. Daarbij is de offshore wind-keten grofweg in vier fasen te verdelen: ontwikkeling, bouw, exploitatie en ontmanteling. Met name in de bouw en de exploitatie (beheer en onderhoud) van windparken ontstaat werkgelegenheid. “Het grootste gedeelte van de arbeidskrachten die nodig zijn in de wind-keten zijn niveau 3 of 4 MBO geschoold. De verhouding is ongeveer 10 fte MBO’ers tegenover 1 HBO’er”, zegt John Leeman. Een groot deel daarvan zal direct werkzaam zijn in de regio Zeeland, vanwege het achterland (het offshore bedrijfsleven) en de realisatie en exploitatie van (nieuwe) windparken voor de Zeeuwse kust.

Onderwijs en bedrijfsleven

De ambitie om van Zeeland een proeftuin te maken op het gebied van innovatieve technieken rondom deltamanagement en de energietransitie is een traject dat onderwijs tezamen met het bedrijfsleven en de overheid moet oppakken. “Mijn filosofie is dat je altijd bij innovaties in het beroepsonderwijs moet samenwerken met een netwerk aan partners uit het bedrijfsleven. Alleen op deze manier kan het slagen”, zegt John.

Alles wat onderwezen wordt bij Scalda, wordt daarom eerst getoetst door de partners uit het bedrijfsleven. “Zodra zij hun akkoord hebben gegeven op het onderwijsmateriaal en -model, gaan we er pas mee van start. Dit zorgt voor een nauwe samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. En op deze manier weten we zeker dat het lesmateriaal afgestemd is op de vraag uit de praktijk.” 

Inrichting onderwijs 

Met behulp van subsidies van de provincie Zeeland, de overheid en financiering vanuit het bedrijfsleven is het mogelijk voor Scalda om de windopleidingen en inrichting van de praktijklab genaamd DeltaLAB op hun vestiging in Vlissingen te kunnen verwezenlijken. Scalda heeft in korte tijd een onderwijsmodel ontwikkeld welke ingevoerd zal worden in Nederland als hét model voor de wind industrie. 

Op dit moment wordt er een praktijkruimte ingericht waarbij er ook een simulatie windturbine wordt gebouw zodat ook de Basic Technical Training gegeven kan worden en hoogstwaarschijnlijk in de toekomst veiligheidstrainingen met behulp van het GWO certificaat om nog beter aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. “Met de start van het nieuwe schooljaar is alles ingericht en willen we starten met het opleiden van studenten op het gebied van wind in zowel het reguliere onderwijs (BOL en/of BBL) als in het volwassenonderwijs.” 

Atlas partner in DeltaLAB

Scalda heeft recentelijk serieus geïnvesteerd in haar netwerk, waarbij Atlas Professionals is toegevoegd als een van de partners op het gebied van human capital in de wind industrie. Door de getekende  intentieovereenkomst tussen Scalda en Atlas Professionals, zal Atlas zich inzetten bij het uitvoeren van onderwijs- en opleidingsactiviteiten aangaande het thema ‘Energie en Water’ binnen het MBO DeltaLAB. Scalda wil met de oprichting van het MBO-DeltaLAB op het gebied van delta management en energietransitie de kwaliteit en kwantiteit van human capital versterken.

Atlas is een mooie aanvulling op het netwerk aan bedrijven dat Scalda nu al heeft. “Atlas levert personeel aan de gehele wind-keten – van ontwikkeling tot ontmanteling – en heeft daarbij door de jaren heen een groot netwerk en track record opgebouwd. Deze kennis is voor ons heel belangrijk. Immers, met alleen reguliere instroom vanuit het onderwijs zal de vraag naar professionals in de wind niet opgelost kunnen worden. Samenwerken met het bedrijfsleven is cruciaal”.